Program:

kl 19.00 Oskars

          Info om musikk og smaking 

kl 20.00 Levanger Kirke

 

Wilhelm Friedemann Bach:  

Nun komm, der Heiden Heiland  (1710 - 1784) 

 

Hugo Distler:  

Partita over Nun komm, der Heiden Heiland 

(1908 - 1942)

 

Johann Sebastian Bach:  

Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659, 660 og 661 (1685 - 1750)

 

Louis Vierne:  Carillon de Westminister 

(1870 - 1937) 

Velkommen til god førjulstemning

på Oskars etterpå !!!!!